fbpx ...
Bata Energy Solutions

Subsidie voor zonnepanelen Maatschappelijk Vastgoed

De DUMAVA-regeling is een subsidieregeling die gemeenten, scholen, zorginstellingen, gebouwen met een culturele ANBI-status, rijksmonumenten zonder woonhuisstatus, religieuze gebouwen met een SBI-code en andere non-profitorganisaties financiële ondersteuning biedt bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met de regeling kunnen verschillende duurzame maatregelen worden gefinancierd, zoals het plaatsen van zakelijke zonnepanelen, het isoleren van het dak en het installeren van energiezuinige verlichting. Het bedrag dat met de DUMAVA-regeling wordt ontvangen, kan oplopen tot wel 80% van de kosten van de duurzame maatregelen. Het is belangrijk om een goed plan op te stellen en de aanvraag tijdig in te dienen. Met de DUMAVA-regeling kan er niet alleen bijgedragen worden aan het behalen van de klimaatdoelen, maar ook aan lagere energiekosten en een beter binnenklimaat.
Jaar ervaring
0 +

Waarom kiezen voor Bata?

We geven je een eerlijk advies
Daarnaast bieden wij niet alleen zonnepanelen, maar kijken we ook naar je bedrijf en geven we deskundig advies gebaseerd op jouw wensen.

We helpen je in het hele proces
We zijn er van begin tot eind voor je en staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Wat is de DUMAVA-subsidie?

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een subsidieregeling die is bedoeld om duurzaamheid te stimuleren bij maatschappelijk vastgoed. Met deze regeling kunnen gemeenten, scholen, zorginstellingen en andere non-profitorganisaties financiële ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun gebouwen. 

De DUMAVA-regeling is in het leven geroepen om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Nederland. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is daarbij een belangrijk onderdeel, aangezien deze gebouwen vaak groot en energie-intensief zijn. Door deze gebouwen te verduurzamen, kan er veel energie worden bespaard en kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd.

Wat zijn de voordelen van de DUMAVA-regeling?

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed heeft verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan het behalen van de klimaatdoelen van Nederland. Door gebouwen energiezuiniger te maken, kan er veel energie worden bespaard en kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Daarnaast zorgt het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed voor lagere energiekosten en dus lagere exploitatiekosten. Ook kan het zorgen voor een beter binnenklimaat en een hoger comfort voor de gebruikers van het gebouw.

Welke maatregelen vallen onder de DUMAVA-regeling?

Met de DUMAVA-regeling kunnen verschillende maatregelen worden gefinancierd die bijdragen aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals:

  • Het plaatsen van zonnepanelen (zakelijk) of andere vormen van duurzame energieopwekking
  • Het isoleren van het dak, de muren en de vloer
  • Het plaatsen van HR++-glas of triple-glas
  • Het installeren van energiezuinige verlichting en apparatuur
  • Het aanleggen van een groen dak (met zonnepanelen) of groene gevel

Als je zakelijk zonnepanelen wilt aanschaffen bij Bata Energy Solutions dan kun je ook gebruikmaken van de DUMAVA-subsidie. Het is echter wel belangrijk om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Door gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie kun je als bedrijf bijdragen aan een duurzamere samenleving en tegelijkertijd besparen op de energiekosten. Kom je niet in aanmerking voor de DUMAVA-subsidie? Er zijn waarschijnlijk andere subsidies waarvoor je wel in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie naar de subsidiemogelijkheden.

Hoe vraag ik de DUMAVA-subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de duurzame maatregelen, met een maximum van €2,5 miljoen per aanvrager. Het is dus mogelijk om een groot deel van de kosten vergoed te krijgen.

Om gebruik te kunnen maken van de DUMAVA-regeling moet je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij moet je een plan indienen waarin je aangeeft welke duurzame maatregelen je wilt nemen en wat de kosten hiervan zijn. Daarnaast moet je aangeven wat het beoogde effect is van de maatregelen op de duurzaamheid van het gebouw en op de energiebesparing. Het is belangrijk dat het plan goed onderbouwd is en dat de maatregelen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de DUMAVA-regeling.Waar moet ik rekening mee houden tijdens de aanvraag?

Bij het indienen van een aanvraag voor de DUMAVA-regeling moet je rekening houden met een aantal zaken. Allereerst moet je erop letten dat de maatregelen die je voorstelt voldoen aan de eisen die gesteld worden in de DUMAVA-regeling. Daarnaast is het belangrijk om een goede onderbouwing te geven van de kosten en de te verwachten energiebesparing.  Bata Energy Solutions is bekend met de aanvraagprocedure en kan dit volledig uit handen nemen. Zo bespaar je een hele hoop tijd en moeite en weet je zeker dat de aanvraag op tijd wordt ingediend.

Wanneer kan de DUMAVA-subsidie worden aangevraagd?

De DUMAVA-regeling kon voor het eerst worden aangevraagd op 3 oktober 2022. Deze eerste aanvraagronde was een groot succes. Er was 150 miljoen euro beschikbaar, maar er werd voor meer dan 300 miljoen aangevraagd. De volgende aanvraagronde zou pas in 2024 plaatsvinden, maar door de hoge animo kunnen er in september 2023 alweer aanvragen worden gedaan. Deze keer zal er 190 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. Het is dus belangrijk om de aanvraag op tijd in te dienen om zeker te zijn dat je gebruik kunt maken van deze regeling.

Hoe verloopt het traject na de aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag zal de RVO deze beoordelen en eventueel om aanvullende informatie vragen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal er een beschikking worden afgegeven waarin staat hoeveel subsidie er wordt toegekend en onder welke voorwaarden. Vervolgens kan er gestart worden met de uitvoering van de duurzame maatregelen. Na de uitvoering moet er een verantwoording worden afgelegd aan de RVO. Hierbij moet worden aangetoond dat de maatregelen zijn uitgevoerd en dat de beoogde energiebesparing is behaald. Ook dit kan Bata voor je afhandelen.

Veelgestelde vragen

De DUMAVA-subsidie is een subsidieregeling die financiële ondersteuning biedt aan gemeenten, scholen, zorginstellingen, religieuze gebouwen en andere non-profitorganisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met de regeling kunnen verschillende duurzame maatregelen worden gefinancierd, zoals het plaatsen van zakelijke zonnepanelen, het isoleren van het dak en het installeren van energiezuinige verlichting.

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed heeft verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan het behalen van de klimaatdoelen van Nederland. Daarnaast zorgt het voor lagere energiekosten en dus lagere exploitatiekosten, een beter binnenklimaat en een hoger comfort voor de gebruikers van het gebouw.

Met de DUMAVA-regeling kunnen verschillende maatregelen worden gefinancierd die bijdragen aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van het dak, de muren en de vloer, het plaatsen van HR++-glas of triple-glas, het installeren van energiezuinige verlichting en apparatuur en het aanleggen van een groen dak (met zonnepanelen) of groene gevel.

Om gebruik te kunnen maken van de DUMAVA-subsidie moet je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij moet je een plan indienen waarin je aangeeft welke duurzame maatregelen je wilt treffen en hoeveel deze kosten. Het bedrag dat met de DUMAVA-regeling wordt ontvangen, kan oplopen tot wel 80% van de kosten van de duurzame maatregelen.

Ja, als bedrijf kun je gebruikmaken van de DUMAVA-subsidie. Het is echter wel belangrijk om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Door gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie kun je als bedrijf bijdragen aan een duurzamere samenleving en tegelijkertijd besparen op de energiekosten. Kom je niet in aanmerking voor de DUMAVA-subsidie? Er zijn waarschijnlijk andere subsidies waarvoor je wel in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie naar de subsidiemogelijkheden.

Eerste stap naar advies op maat

Met het invullen van dit formulier geef je ons toestemming om vrijblijvend contact met je op te nemen voor een adviesgesprek.

Je eerste stap naar advies op maat

Of stel je vraag direct aan een van onze adviseurs.

Je kan ons bereiken op:

(0488) 745 400

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.