fbpx ...
Bata Energy Solutions

Disclaimer

De website bata-energysolutions.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bata Energy Solutions B.V.. Het is niet toegestaan om de website of een gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bata Energy Solutions B.V..

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze website. Ondanks de constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dit zo snel mogelijk corrigeren.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bata Energy Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.