...
Bata Energy Solutions

Subsidies zonnepanelen

Subsidiemogelijkheden voor zakelijke zonnepanelen

De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van duurzame energie en zorgt daarom voor aantrekkelijke subsidiemogelijkheden. Zakelijke zonnepanelen zijn financieel aantrekkelijk op verschillende manieren. Zo bespaar je niet alleen op je energiekosten, maar kun je met zonnepanelen ook belastingvoordeel behalen. Onderstaand kan je zien welke subsidies voor zonnepanelen betrekking heeft op jouw bedrijf.

ISDE subsidie voor zonnepanelen

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en is een subsidie voor bedrijven voor de aanschaf van zonnepanelen. Aan deze subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden.

De ISDE is door de Nederlandse overheid beschikbaar gemaakt met als doel om de CO2-uitstoot door Nederlandse bedrijven en huishoudens te verminderen. Bedrijven en huishoudens kunnen van deze subsidie gebruikmaken wanneer ze maatregelen nemen voor het opwekken van schone energie of het besparen van energie. Hieronder vallen niet alleen zonnepanelen, maar ook duurzame apparaten zoals warmtepompen of zonneboilers.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet er op de apparaten echter wel een kleinverbruiksaansluiting aanwezig zijn van maximaal 3 x 80 ampère. Wanneer de aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère, kan er in plaats van de ISDE-subsidie gebruik worden gemaakt van de SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energie).

Wanneer je gebruik wil maken van deze subsidie moet de zonne-installatie beschikken over een minimaal vermogen van 15 kWp. Een andere eis voor het toekennen van deze subsidie is dat er een minimaal een jaarverbruik moet zijn van 50.000 kilowattuur.

Hoogte subsidie ISDE voor zonnepanelen
De ISDE subsidie is € 125 per kilowattpiek. Per installatie betekent dit een bedrag van minimaal € 1857. De hoogte van de totale subsidiepot is 40 miljoen euro en gaat naar de aankoop en installatie van duurzame apparaten zoals zonnepanelen en kleine windturbines.

Energie-investeringsaftrek voor zakelijke zonnepanelen (EIA)

De EIA, oftewel Energie-investeringsaftrek is een fiscaal aantrekkelijke maatregel die je kunt toepassen wanneer je zonnepanelen aanschaft. Niet alleen de EIA is fiscaal aantrekkelijk, maar ook de voordelen die zonnepanelen zelf opleveren, zoals het drastisch verlagen van de energierekening voor jouw bedrijf. 
 

Wat is de EIA-subsidie?

De EIA-subsidie is speciaal voor ondernemers en bedrijven in het leven geroepen. Deze aftrek is fiscaal zeer aantrekkelijk omdat onder bepaalde voorwaarden bijna de helft van je investering in zonnepanelen aftrekbaar is van je winst.
 

Hoe werkt de EIA-subsidie?

Nadat je tot aankoop van zonnepanelen bent gegaan moet je binnen drie maanden aangeven dat je van de EIA gebruik wilt maken. Er wordt eerst gekeken of je aan alle voorwaarden voldoet, waarna je tot 45% van de investeringskosten van je fiscale winst mag aftrekken. 
 

Voorwaarden EIA-subsidie

Om van de EIA gebruik te mogen maken moeten je zonnepanelen aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn als volgt: 
 
1. Het piekvermogen ligt in totaal boven de 15 kW
2. De aansluiting moet 3 x 80 ampère of minder zijn.
 
Wanneer je aan al deze eisen voldoet mag je van de EIA gebruikmaken. Ook de kosten van de aansluiting op het net, een monitorsysteem en accumulator mogen worden meegenomen in de aftrek. Het maximale bedrag dat je mag aftrekken is € 750 per kW piekvermogen.

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

De KIA is niet alleen een Koreaans automerk, het is ook een aantrekkelijke regeling m.b.t. de aanschaf van zonnepanelen. Met deze regeling mag je namelijk een bedrag aftrekken van je fiscale winst. Hoeveel je mag aftrekken hang af van de hoogte van de investering die je doet. In 2019 golden de onderstaande bedragen. De KIA kan op de meeste investeringen worden toegepast, maar niet voor alles.

KIA zonnepanelen
Subsidiemogelijkheden zonnepanelen

De KIA kan gecombineerd worden met de EIA. Hierdoor kun je bij investeringen tussen € 2.500,- & € 57.321,- meer dan 70% van het bedrag aftrekken van je fiscale winst!

Grootverbruik aansluiting SDE++ subsidie

Kom je niet in aanmerking voor de ISDE omdat je teveel verbruikt? Dan is er nog de SDE++ subsidie waar je aanspraak op kunt maken. De subsidie is alleen voor zonnepanelen bedrijven en het subsidiepotje bedroeg in 2022 een totaalbedrag van 13 miljard euro. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van bedrijven voor aankoop van apparaten die schone energie opwekken en daardoor minder CO2 uit te stoten.

De subsidie kan niet het hele jaar worden aangevraagd. In 2023 kan dit tussen 5 september en 5 oktober. Wees er dus snel bij, voordat de subsidie op is. We leggen je hieronder uit wat de SDE++ subsidie inhoudt en hoe je deze aanvraagt.

Wat is SDE++ subsidie?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. Deze subsidie werd in 2008 al in werking gesteld en wordt jaarlijks uitgebreid. De SDE++ zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker kunnen overstappen naar schone energie en dit zelf duurzaam kunnen opwekken. Op deze manier stimuleert de overheid om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.

Steeds meer duurzame installaties kunnen worden gefinancierd met de SDE++. Zo vallen niet alleen zonnepanelen onder deze subsidie, maar kun je deze ook gebruiken voor de aanschaf van warmtepompen, CO2-opslag, waterkracht en andere duurzame technieken.

Veelgestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eerste stap bij subsidie aanvragen​

Met het invullen van dit formulier geef je ons toestemming om vrijblijvend contact met je op te nemen voor een adviesgesprek.

Eerste stap bij subsidie aanvragen

Wij weten het, aanvragen van zo’n subsidie kan een hele frustrerende klus zijn. Gelukkig hebben wij bij Bata Energy Solutions daar geen zorgen om te maken. We hebben vaker met dit bijltje gehakt en weten precies wat we moeten doen. Alles zodat jij er zo weinig mogelijk werk aan hebt! Neem contact met ons op of vraag een advies op maat aan.

Je kan ons bereiken op:

(0488) 745 400